Gotowanie pod ciśnieniem

 • Wprowadzony czas gotowania nie jest równoznaczny z czasem pracy szybkowaru, ani tym, jak długo zajmie wykonanie przepisu. Czas gotowania rozpoczyna się, gdy szybkowar osiągnie podwyższone ciśnienie. Szybkowar przechodzi przez 3 etapy podczas gotowania ciśnieniowego:
  • Rozgrzewanie i zwiększanie ciśnienia: Gdy szybkowar rozgrzewa się, odparowuje płyn w naczyniu wewnętrznym, aby wytworzyć parę. Gdy w naczyniu wewnętrznym nagromadzi się wystarczająca ilość pary, zawór pływakowy podnosi się i blokuje pokrywę szybkowaru na miejscu, zapewniając bezpieczne gotowanie pod ciśnieniem.
  • Gotowanie: Po około 5 minutach od osiągnięcia podwyższonego ciśnienia szybkowar wyda jeden sygnał dźwiękowy i rozpocznie właściwy etap gotowanie oraz zacznie odliczanie wybranego czasu gotowania.
  • Rozprężanie (obniżanie ciśnienia) i tryb utrzymywania ciepła (Keep Warm): Szybkowar potrzebuje czasu, aby uwolnić parę i naturalnie obniżyć ciśnienie, czyli „rozhermetyzować” się po gotowaniu.
   Uwaga: Niezależnie od tego, czy funkcja utrzymywania ciepła (Keep Warm) jest WŁĄCZONA po zakończeniu gotowania, szybkowar będzie schładzał się i naturalnie obniżał ciśnienie po gotowaniu, ale zrobi to szybciej, jeśli funkcja utrzymywania ciepła (Keep Warm) jest WYŁĄCZONA!
 • Czas potrzebny zarówno na osiągnięcie podwyższonego ciśnienia, jak i na rozprężanie szybkowaru będzie zależeć od wielu czynników. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że cykl rozgrzewania może zająć od 5 do 40 minut lub więcej.
 • Schłodzona lub zamrożona żywność włożona prosto do naczynia szybkowaru wydłuży czas potrzebny na zwiększenie ciśnienia i może wymagać kilku dodatkowych minut gotowania.
 • Przepisy mogą wskazywać na użycie programu Manual (Ustawienia ręczne) lub Pressure Cook (czyli gotowania ciśnieniowego). Terminy te są wymienne.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas gotowania i odpowietrzania potraw takich jak mus jabłkowy, żurawinowy, kasza pęczak, płatki owsiane, groszek, makaron itp., ponieważ produkty te mogą się pienić lub rozpryskiwać, co grozi zatkaniem rurki i/lub zaworu wylotu pary. Podczas gotowania tych potraw nie napełniaj naczynia wewnętrznego powyżej linii — 1/2, która jest zaznaczona na jego wewnętrznej powierzchni.
 • Podczas gotowania potraw, które pęcznieją (np. ryżu, fasoli, makaronu), nie napełniaj naczynia wewnętrznego powyżej linii — 1/2, zaznaczonej na wewnętrznej powierzchni naczynia.
 • Nie napełniaj naczynia wewnętrznego powyżej linii PC MAX —2/3 (maksymalne wypełnienie dla gotowania pod ciśnieniem), zaznaczonej w jego wnętrzu.
 • Postaraj się mieć zawsze pod ręką dwa oryginalne pierścienie uszczelniające Instant Pot — jeden do słodkich i jeden do pikantnych potraw.
 • Po zakończeniu gotowania zawsze używaj metody uwalniania pary zgodnej z wykonywanym przepisem lub w razie potrzeby upewnij się, zasięgając wiedzy z instrukcji obsługi Twojego urządzenia Instant Pot.
 • Gotowanie makaronów pod ciśnieniem – wybierz suchy makaron z minimalnym czasem gotowania 8 minut (makarony o krótszym czasie będę zbyt szybko rozgotowywać się), następnie skróć ten czas o połowę (8 minut podane na opakowaniu zamieniasz na 4 minuty). Przestrzegaj powyżej podanych poziomów wypełnienia naczynia wewnętrznego. Zanurz cały makaron, jeśli to możliwe, ale nie mieszaj.
 • Używaj rusztu do gotowania na parze, aby ułatwić sobie wyciąganie składników z naczynia po ugotowaniu. Jego użycie zapewni również bardziej równomierne rozprowadzanie ciepła, zapobiegnie przedostawaniu się składników odżywczych do płynu do gotowania (podczas gotowania parą nad poziomem wody) i zapobiegnie przywieraniu składników do dna garnka wewnętrznego.
 • Większość programów gotujących pod ciśnieniem jest domyślnie ustawionych na High (wysoki poziom ciśnienia). W przypadku programu Rice (ryż) wartością domyślną jest Low (niskie ciśnienie).
 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas gotowania ryżu, pozostaw pokrywkę po zakończeniu cyklu gotowania na dodatkowe 5-10 minut przed szybkim zwolnieniem ciśnienia.
 • Podczas gotowania ciśnieniowego (Presure Cook) zawsze upewnij się, że uchwyt/zawór uwalniania pary lub przycisk szybkiego zwalniania znajduje się w pozycji „Seal/Sealing” (uszczelnianie).
 • Płyny do gotowania pod ciśnieniem powinny być na bazie wody, takie jak wywar, zupa lub sok.
Gotowanie pod ciśnieniem