Wstępne uruchomienie testowe

Test ten to szybki i skuteczny sposób na zapoznanie się z podstawowymi funkcjami szybkowaru Instant Pot. Potrzebujesz około 20 minut i trochę wody, aby upewnić się, że sprzęt działa prawidłowo oraz że obsługa szybkowaru, w tym uwalnianie pary (zmniejszanie ciśnienia po gotowaniu) jest proste i przyjemne.

 1. Podłącz przewód urządzenia do źródła zasilania o prawidłowych parametrach. Jeśli druga strona przewodu jest odłączana, upewnij się, że jest prawidłowo podłączona do wejścia z tyłu szybkowaru.
 2. Wlej 3 szklanki wody (750 ml) do stalowego garnka wewnętrznego.
 3. Włóż garnek do korpusu szybkowaru. (Pamiętaj, aby zawsze używać naczynia wewnętrznego i nigdy nie dopuścić do umieszczenia żywności bezpośrednio w bazie szybkowaru).
 4. Upewnij się, że pierścień uszczelniający jest prawidłowo zainstalowany w prowadnicy na uszczelkę na spodzie pokrywy. Dobrze zainstalowana uszczelka nie powinna posiadać nierówności ani przypadkowo wypadać.
 5. Załóż pokrywkę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu wyczuwalnego oporu i całkowitego zamknięcia. Zamknięcie oraz otwarcie pokrywy szybkowar sygnalizuje dźwiękowo.
 6. Ustaw przełącznik wylotu pary w pozycji uszczelniania (Seal/Sealing). Niektóre modele automatycznie ustawiają pozycję na uszczelnioną po zamknięciu pokrywy.
 7. Wybierz opcję gotowania pod ciśnieniem (Pressure Cook).
 8. Używając przycisków + / – lub pokrętła ustaw czas gotowania na 5 minut.
 9. W zależności od posiadanego modelu — naciśnij przycisk Start lub poczekaj 10 sekund na automatyczne rozpoczęcie procesu wstępnego rozgrzewania szybkowaru. Podczas cyklu pracy wyświetlacz pokazuje „On”.
 10. Po zakończonym procesie gotowania szybkowar wyda sygnał dźwiękowy i przełączy się na tryb utrzymywania ciepła (Keep Warm), jeśli pozostał włączony. W razie potrzeby naciśnij „Cancel”, aby zakończyć pracę urządzenia.
 11. Użyj metody szybkiego uwalniania pary (patrz poniżej), aby zmniejszyć ciśnienie i umożliwić natychmiastowe otwarcie szybkowaru.
Wstępne uruchomienie testowe

Metody odpowietrzania

Naturalne uwalnianie (NU): Polega na zaniechaniu jakichkolwiek działań. Pozwól szybkowarowi ostygnąć naturalnie, dzięki czemu razem z oddawaniem ciepła, będzie również malało ciśnienie. Zobaczysz, że szybkowar nie jest już zamknięty pod ciśnieniem, obserwując zawór pływakowy, który całkowicie opadnie i zrówna się z powierzchnią pokrywy.

Uwaga: Czas rozprężania będzie się różnić w zależności od objętości żywności oraz płynu i może zająć od 10 do 40 minut.

Szybkie uwalnianie (SU): Polega na wymuszeniu obniżenia ciśnienia poprzez użycie uchwytu uwalniania pary, przestawiając go z pozycji uszczelnienia (Seal/Sealing) do pozycji odpowietrzania (Vent/Venting). Nastąpi natychmiastowe uwolnienie ciśnienia. Jeśli dojdzie do rozpryskiwania zawartości naczynia, szybko przestaw uchwyt uwalniania pary z powrotem do pozycji uszczelniania (Seal/Sealing) i spróbuj ponownie po kilku minutach. Zawór pływakowy wpadnie do pokrywy, gdy szybkowar zostanie rozhermetyzowany.

Przebieg uruchomienia testowego szybkowaru

3 etapy gotowania pod ciśnieniem

1. Wstępne nagrzewanie i zwiększanie ciśnienia

Szybkowar w trakcie rozgrzewania doprowadza do powstawania pary, niezbędnej do zwiększenia ciśnienia w jego wnętrzu. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia zawór pływakowy podniesie się i zablokuje pokrywę, zamykając ją hermetycznie. Podczas uruchomienia testowego ten etap może zająć od 5 do 15 minut. Nie należy naciskać na pokrywę, jedynie czekać aż zawór pływakowy podniesie się po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia. Do tego momentu jest możliwe podniesienie pokrywy.

Uwaga: Czas potrzebny do zwiększenia ciśnienia w szybkowarze zależy od wielu czynników, w tym objętości żywności i płynów. To normalne, że para wydostaje się przez otwór zaworu pływakowego, dopóki szybkowar nie osiągnie odpowiednio wysokiego ciśnienia (widoczne wyskoczenie zaworu pływakowego). Jeśli natomiast zauważysz parę wydobywającą się spod boków pokrywy, przerwij test, aby upewnić się, że pierścień uszczelniający jest prawidłowo założony.

2. Gotowanie

Odliczanie czasu nie rozpocznie się od razu po włączeniu pracy programu gotowania szybkowaru. Najpierw musi dojść do zamknięcia szybkowaru pod ciśnieniem. W ciągu 5 minut od zwiększenia ciśnienia szybkowar wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas gotowania i rozpocznie się odliczanie. Gdy timer osiągnie „00:00”, szybkowar wyda 10-krotny sygnał dźwiękowy, aby zasygnalizować, że gotowanie zostało zakończone.

Uwaga: Programy inteligentne pozwalają na wprowadzanie zmian czasu, temperatury i poziomu ciśnienia podczas cyklu gotowania.

3. Rozprężanie szybkowaru i utrzymywanie ciepła

Po zakończonym gotowaniu pod ciśnieniem wybierz metodę odpowietrzania zalecaną w wykonywanym przepisie lub postępuj zgodnie z sugestiami instrukcji obsługi szybkowaru.

Zawsze upewniaj się, że zawór pływakowy całkowicie opadł przed próbą otwarcia pokrywy. Jeśli pokrywa stawia wyczuwalny opór i nie odkręca się, nie próbuj jej otwierać na siłę.

Jeśli funkcja utrzymywania potrawy w cieple (Keep Warm) jest włączona, to po zakończonym cyklu gotowania, licznik czasu rozpocznie odliczanie od 0. Jeśli podgrzewanie jest wyłączone, to po zakończonym gotowaniu szybkowar przejdzie do trybu czuwania.

Uwaga: Szybkowar z czasem ostygnie i dojdzie do poziomu NU, ale rozpocznie rozprężanie szybciej, jeśli funkcja utrzymywania ciepła zostanie wyłączona.