Szeroki wybór trybów pracy

  • Manualny - ręczne ustawianie prędkości pracy wentylatora w zależności od własnych preferencji.
  • Automatyczny - dostosowujący prędkość obrotów wentylatora na podstawie poziomu zanieczyszczenia powietrza wykrywanego przez inteligentne czujniki.
  • Nocny - wykrywający natężenie oświetlenia i odpowiednio zmniejszający poziom podświetlania panelu sterującego. Sprzęt w tym trybie ustawia najniższą prędkość pracy wentylatora i wyłącza jonizację dla zachowania najniższego poziomu hałasu.
  • Ekonomiczny (Eco) - to tryb automatyczny nastawiony na oszczędność — jeśli jakość powietrza jest na dobrym poziomie od 30 minut, to wentylator wyłącza się i włącza co 10 minut, co zapewnia zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% (Certyfikat Energy Star).
Szeroki wybór trybów pracy
Szeroki wybór trybów pracy